ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Golf Tips
dot
bulletการตีด้วยหัวเหล็กและหัวไม้
bulletกฎ กติกา มารยาท
การตีด้วยหัวเหล็กและหัวไม้

 

การตีด้วยหัวเหล็ก

 

การตีเหล็ก(Iron) ฝึกหัดตีเหล็กด้วยเหล็กจะเริ่มด้วยเหล็ก 9 ซึ่งเป็นเห็นสั้นจะหัดตีได้ง่ายและเป็นเร็ว การฝึกตีแบ่งออกเป็น 3 จังหวะ คือการ
7.1 การตีจังหวะที่ 1 (Speed One) คือการยืนเท้าและใช้เหล็ก 9 เริ่ทจับกริพ และจดหน้าไม้ที่ลูกกอล์ฟให้หน้าไม้ตั้งฉากกับแนวเล็งไปที่เป้า จากนั้นลากไม้กอล์ฟ แบคสวิงให้แนวไม้กอล์ฟอยู่ในแนว 9 นาฬิกา จากนั้นให้แกว่งไม้ดาวน์สวิงตีลูกออกไป โดยให้มือทั้งสองและไม้กอล์ฟชี้ที่เป้าและอยู่ในระดับ 3 นาฬิกาให้ทำซ้ำๆกัน 1-10 ครั้ง เพื่อเพิ่มความจำกล้ามเนื้อ
7.2 การตีจังหวะที่ 2(Speed Two)คือการยืนเท้าแยกระยะห่างประมาณครึ่งสะโพก จับกริพเหล็ก 9 จดหน้าไม้ที่ลูกกอล์ฟให้หน้าไม้ตั้งฉากกับแนวเป้าหมาย เล็งที่เป้าจากนั้นลากไม้กอล์ฟแบคสวิงให้แขนซ้ายอยู่ระดับ 9 นาฬิกาและไม้กอล์ฟชี้ฟ้า จากนั้นลากไม้ดาวน์สวิงลงมาตีลูกกอล์ฟออกไป ให้มือทั้งสองชี้เป้าอยู่ในแนว 3 นาฬิกา และไม้กอล์ฟชี้ฟ้าให้ทำซ้ำๆกัน 1-10 ครั้ง เพื่อเพิ่มความจำกล้ามเนื้อ
7.3 การตีจังหวะที่ 3(Speed Three/Full Sing) การยืนเท้าห่างกันระยะเท่าสะโพก จับกริพเหล็ก 9 จดหน้าไม้ชลูกกอล์ฟไให้หน้าไม้ตั้งฉากกับแนว เล็งไปที่เป้าโดยตำแหน่งลูกกอล์ฟวางอยู่ห่างจากเท้าซ้ายด้านในประมาณ 3 นิ้ว หรือ 1 ใน 4 ของระยะเท้าทั้งสอง จากนั้นลากไม่กอล์ฟแบคสวิงสูงสุด และลากไม้กอล์ฟดาวน์สวิงตีลูกกอล์ฟ มือและไม้ชี้เป้าไปจนจบสวิงซ้อมซำๆกันให้การตีถูกลูกกอล์ฟและไปไกลอย่างน้อย 90 หลา มำให้การตีลูกกอล์ฟมีวงสวิงที่สมบรูณ์

การตีด้วยหัวไม้

 

การตีด้วยไม้(Wood) การใช้ไม้กอล์ฟนั้นจะยากกว่าการใช้เหล็กเพราะไม้จะมีก้านยาวกว่าเหล็ก การฝึกตีใช้ลักษณะเช่นเดียวกับเหล็กตามข้อ 7 คือการตีจังหวะที่ 1,2และ 3 เหมือนกัน การวางตำแหน่งลูกกอล์ฟจะห่างจากเท้าซ้ายจากใน 3 นิ้ว เหมือนกัน ยกเว้นการตีด้วยหัวไม้ 1 ลูกกอล์ฟจะวางอยู่ในตำแหน่งแนวส้นเท้าซ้ายเท่านั้น และฝึกตีจังหวะที่ 1,2 และ 3 เช่นเดียวกัน ทำการซ้อมซ้ำๆกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการตีลูกกอล์ฟ และกล้ามเนื้อจะได้จำไปตลอด และจะทำให้การตีกอล์ฟมีวงสวิงที่สมบรูณ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนการศึกษากอล์ฟไทย 93/10 หมู่ 1 ซอย จิตต์วิสุทธิ 2 ถนนบางกรวยไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร 089-7838606, 081-7555360 โทรสาร 02-8828443

Email: thaigolfschool@gmail.com